aneb projekt Babičina česko-polská dobrovolná kuchařka


Veselá vesnice, o.s.
projekt "Veselá kuchařka"
www.veselavesnice.cz
vesela.vesnice@gmail.com
www.facebook.com/VeselaVesnice

 Co je veselá kuchařka, a kdo je veselá vesnice

Projekt  "Veselá Kuchařka"

Projekt Babičina česko-polská dobrovolná kuchařka, má za cíl zapojit mladé lidé z Veselé u Mnichova Hradiště a z Dobkowa u Jeleniej Gory (PL) do života komunity v těchto vesnicích prostřednictvím společné práce na česko-polské kuchařce s oblíbenými recepty babiček. 7 dobrovolníků z Veselé a 7 dobrovolníků z Dobkowa ve věku 16-26 let.

A co budeme dělat? Budeme nahrávat recepty dalších členů obou místních komunit, připravovat krátké instruktážní filmy a vybírat recepty do kuchařky. V rámci projektu proběhl workshop foto & video (jak nahrávat a stříhat videa a základy orální historie) součástí také byla soutěž ve vaření „Veselá vařečka“  ve Veselé a, „Najlepsze Ciasto“ soutěž, která proběhla v Dobkowě, Dále pak natáčení vítězných a dalších „babiččiných“ receptů mladými lidmi. Využití nahrávek pro přípravu kuchařky a videozáznamů pro tvorbu krátkých filmů.

Veselá Vesnice, o.s.

Projekt „Veselá kuchařka“ je jedním z mnoha projektů Veselá vesnice, občanského sdružení, které vzniklo  2.1.2012 za účelem oživování venkovského veřejného prostoru a venkovských tradic a to především ve Veselé u Mnichova Hradiště, Pojizeří a Českém Ráji. Naše sdružení se snaží o komunitní pojetí obnovy venkova a proto i dbáme na společnou spolupráci napříč generacemi.  K tomu, abychom přispěli k oživování venkovského prostoru, jsme se rozhodli jít cestou podpory celoživotního učení. Proto nabízíme možnost se zdokonalit či zcela se naučit nové dovednosti spojené s: interpretací místního kulturního dědictví, obnovování tradic a vytváření místních produktů či organizací veřejných setkání.

Projekt „Veselá kuchařka“ je financován v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží

pro nestátní neziskové organizace MŠMT.

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Štítky